Åpning E18 Rugtvedt-Dørdal

E18 Rugtvedt-Dørdal, 16,5km ny 4-felts motorveg åpnet 2 desember 2019.
PAS ingeniører har hatt ansvaret for NVDB- og FKB-leveransen på prosjektet.