Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate har startet

Den store oppgraderingen av Thorvald Meyers gate er nå i gang. Fra mandag 25. februar kjører trikken på ett spor mellom Helgesens gate og Nordre gate. Her har vi med stikningsleder for hovedentreprenøren.