E18 Ørje - Riksgrensen

Kunde: Statens vegvesen
Tidspunkt: 2014-2018

Vår oppgave: Kontrollingeniør ved bygging av ny E18. Oppfølging av geometri, kvalitet, mengder og målbrev.

E18 Knapstad - Retvedt

Kunde: Statens vegvesen
Tidspunkt: 2014-2019

Vår oppgave: Teknisk byggeledelse ved bygging av ny 4-felt E18.

E18 Rugtvedt - Dørdal

Kunde: Hæhre
Tidspunkt: 2017-2019

Vår oppgave: NVDB og FKB. Data til maskinstyring

Follobanen

Kunde: Park & anlegg
Tidspunkt: 2017-2021

Kontraktsoppfølging mot OHL og jernbaneverket. Mengder om målebrev. Data til maskinstyring.

Rv110 Ørebekk - Simo

Kunde: Park & Anlegg
Tidspunkt: 2015-2019

Vår oppgave: Stikningsledelse. Kontraktsoppfølging mot byggherre. Mengder om målebrev. Data til maskinstyring.

E18 Kjørholt og Bamle tunneler

Kunde: Hæhre
Tidspunkt: 2017-2019

Vår oppgave: NVDB og FKB.

Fv156 Nesodden

Kunde: Isachsen Anlegg
Tidspunkt: 2017-2019

Vår oppgave: Utarbeidelse av stikningsdata og stikking. Mengde og målebrev. NVDB og FKB. Data til maskinstyring.

Thorvald Meyers gate

Kunde: Isachsen Anlegg
Tidspunkt: 2018-2020

Vår oppgave: Stikningsledelse. Mengde og målebrev. Data til maskinstyring.

E6 Kolomoen - Arnkvern

Kunde: Hæhre
Tidspunkt: 2017-2020

Vår oppgave: NVDB og FKB. Geometriske kontroller.

E6 Helgeland nord

Kunde: Hæhre
Tidspunkt: 2015-2019

Vår oppgave: Stikningsledelse og stikkning. Data til maskinstyring.

Myrvold stasjon

Kunde: Isachsen Anlegg
Tidspunkt: 2018-2020

Vår oppgave: Stikningsledelse og stikking. Data til maskinstyring.

Vannparken Kringsjå

Kunde: Ove Skår
Tidspunkt: 2018

Vår oppgave: Utarbeidelse av graveplaner og data til maskinstyring. Mengdeberegning.

Ås videregående skole

Kunde: Ruta Entreprenør
Tidspunkt: 2018-2019

Vår oppgave: Utarbeidelse av graveplaner og data til maskinstyring. Mengdeberegning.