Stikningsledelse

Som stikningsleder på et anlegg er man sentralen for dataflyt i prosjektet. All geometrisk data skal innom og bearbeides og klargjøres på en eller annen måte. Fra prosjekterende kommer det modeller og punkt-/linjedata som skal leses, tolkes og konverteres til rett format så stikkere og maskiner får benyttet dataene. Innmålt data fra utførte prosesser dokumenteres i form av kontroll mot prosjekterte data, som kodede «som-bygget»-filer og som målebrev hvor utførte mengder dokumenteres gjennom masseberegninger.

Ved prosjekter eller prosesser hvor entreprenøren selv må stå for stikningsdata/modeller kan vi lage dette ut fra tegninger.

En «som-bygget»-leveranse består ofte av flere deler som for eksempel FKB/NVDB (Felles kartdatabase og Nasjonal vegdatabank), oppdatering av modeller og- /eller annen type koding. Dette avhenger av hva byggherren har bestilt i anbudsgrunnlaget.

En viktig del av stikningsleders oppgaver er å sette seg inn i kontrakten mellom entreprenør og byggherre. I anleggsbransjen er kontraktene ofte bygget opp som enhetspriskontrakter som skal avregnes etter utført mengde. Det er ofte stikningsleders ansvar å følge opp dette og dokumentere mengdene som skal faktureres med beregninger og målebrev.

Mengdeberegning gjøres også gjennom anleggsperioden som overslag for planlegging, massedisponering og avdragsnota.

Vi er også gjerne med på prosjekter hvor vi har ansvaret for deler av stikningslederoppgaverne som for eksempel kun databehandling og NVDB, eller kun målebrev. Dette er gjerne større prosjekter hvor det er for mye jobb til at en person kan håndtere alt.

Anleggsstikning

Vi har også kompetanse og utstyr til å utføre rene stikningsoppdrag. Dette innebærer å benytte prosjekterte data til å plassere ut modeller, linjer og punkt i terrenget og å måle inn utført plassering etter ferdig bygget. På mindre anlegg kan stikker også fungere som stikningsleder.

Byggeledelse/ prosjektledelse

I tillegg til vår kjernevirksomhet som er geomatikk har vi ansatte som har kompetanse til å ta oppdrag som byggeleder, prosjektleder eller andre oppgaver i en prosjektadministrasjon.

Annen byggeplassadministrasjon

Vi har også kompetanse til å utføre annen byggepassadministrasjon som f.eks oppfølging av varslingsrutiner og dokumentasjon av arbeider som ikke omfattes av kontrakten, kvalitetssikring, fremdriftsplanlegging og kontrahering.

Hvorfor velge oss?

Våre ansatte er genuint interessert i fagområdet, noe som gjør at vi alltid utfører arbeidet ordentlig. Hos oss forholder du deg kun til en kontakt person, dette gjør det lettere for deg å ha kontroll og oversikt over fremgangs prosessen. Med genuin interesse i fagområdet, bred kompetanse innen anleggsvirksomhet og gode priser skaper vi den beste nytteverdien for deg.

Sertifikater

Med sertifisering innen oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 og utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 leverer vi sikre og kompetente utførelser av arbeid. Vi har også sertifikat i å operere med drone noe som moderniserer og forenkler arbeidsprosessen.

byggekvalitet

Gemini Terreng

Vi bruker programvaren Gemini Terreng under arbeidsprosessen. Gemini Terreng er et 3D-verktøy, som brukes i alle faser av prosjektet – både planlegging, oppfølging, dokumentasjon og prosjektering. Programvaren er brukt i forbindelse med de fleste infrastrukturprosjekter i Norge.

GeminiTerreng-cropped

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, eller trenger mer detaljert informasjon om våre tjenester – Ikke nøl med å ta kontakt.