Har du et drone-oppdrag?

Vi har sertifiserte dronepiloter, som utfører mange forskjellige typer oppdrag.
Kontakt oss for en uforpliktende drone-prat.

3D-modellering ved hjelp av Drone

- dette kan gjøre din bedrift mer effektiv!

Behov for 3d-modeller?
PAS ingeniører AS har kompetanse og utstyr til å levere ortofoto og georeferert 3d-modell av landskapet. Vi har også lang erfaring med videre behandling av 3d-modeller til bruk i masseberegning og annen dokumentasjon.

Mulighetene er mange:

Anleggsområder:
Anleggsområder kan scannes jevnlig for masseoppfølging og dokumentasjon. Oversiktsbilder fra drone er også veldig nyttig for å dokumentere fremdrift i et prosjekt. Både mtp sluttoppgjør og også a-nota.
Varelager:
Utendørs lagring av alle typer masse kan måles og masseberegnes f.eks for kvartalsrapportering. Ved å benytte denne teknologien vil man få en langt mer nøyaktig kontroll på verdiene.
Prosjektering:
Ortofoto og 3d-modell av eksisterende situasjon som grunnlag for prosjektering.
Bygningsinspeksjon:
Fotografering av utvendig tak og fasade for enklere å oppdage og taksere skader og vedlikehold.
Raskere og mer nøyaktig kontroll på varelager!
Fotogrammetri:

Metoden vi benytter for å skape 3d-modell av terrenget heter fotogrammetri. Dette er en metode og teknologi for å skaffe pålitelig informasjon om fysiske objekter og områder gjennom prosessen med å registrere, måle og tolke fotografiske bilder. Ved hjelp av posisjonsdata og bildedata genererer man ulike modeller. Denne oppmålings-metoden har mange bruksområder, og er best egnet for åpne områder med lite vegetasjon som for eksempel deponier, massetak, steinbrudd/pukkverk eller bygge og anleggsplasser.

Ved hjelp av overlappende bilder og fellespunkter som knytter disse sammen i kombinasjon med GPS på dronen og innmålte fastpunkter på bakken, kan en levere modeller og flater av terreng og objekter med høydenøyaktighet på 2-10cm

Jeg vil vite mer!

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, eller trenger mer detaljert informasjon om våre tjenester – Ikke nøl med å ta kontakt.