Asset 1

Hvem er vi?

PAS ingeniører tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor innen bygg- og anleggsvirksomhet. Vi er en fleksibel og tilpasningsdyktig gjeng som arbeider nettbasert og er kontinuerlig oppdatert på siste i bransjen.

Vi har kompetanse på flere ulike områder innen bygg- og anleggsvirksomhet og har spesialisert oss innen følgende fagområder:

Databehandling

 • Bearbeiding og klargjøring av data for objektregistrering til FKB/NVDB samt behandling i Datafangst med stedfesting, kobling og lagring til NVDB-databasen.
 • Følge opp hva som skal kontrolleres geometrisk og utføre geometrisk kontroll.
 • Systematisere grunnlagsdata fra BH og utarbeide stiknings- og maskinstyringsdata.
 • Oppdatere og vedlikeholde fagmodeller/3d-modeller.
 • Utarbeide modeller ut fra tegning
 • Asbuilt-leveranse etter ønskemål/mal fra BH (oppdatert modell)
 • Oppfølging av hva som må måles underveis, dialog med stikkere.
 • Redigering av måledata.

Mengdeberegning og dokumentasjon i planleggingsfasen og utførelsesfasen

 • Utarbeidelse av målebrev
 • Fortløpende dialog med stikkere og systematisering av innmålingsdata.
 • Systematisering av måledata og grunnlag fra BH

Droneflying, dokumentasjonsgrunnlag for eksempel film, terrengmodell og lignende.

Byggeledelse/prosjektledelse

 • Styring av vei- og infrastrukturprosjekt

Følge opp varslingsrutiner og dokumentasjon av arbeider som ikke omfattes av kontrakten